Hợp pháp hoá lãnh sự : Hồ sơ hợp thức hóa lãnh sự

Hợp pháp hoá lãnh sự

Hồ sơ hợp thức hóa lãnh sự

1. Phiếu đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự (theo mẫu)


2. Bản chính hoặc bản sao có công chứng giấy tờ, tài liệu đề nghị đăng ký hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, bản dịch (nếu có);


3. Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên;


4. Một (01) bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác (sau đây gọi chung là giấy tờ nhân dân) của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối chiếu).Lưu ý: Trong một số trường hợp cần thiết, giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt hoặc một tiếng nước ngoài thông dụng khác mà viên chức có thẩm quyền của Việt Nam hiểu được. Bản dịch đó phải được công chứng (công chứng ở đây được hiểu là việc Cơ quan công chứng địa phương hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước ngoài chứng nhận chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật).


Các dịch vụ khác